مدیریت و پرسنل کتابخانه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۱۱:۰۳| تعداد بازدید: 395
 

نام و نام خانوادگی

سمت

توضیحات

پست الکترونیک

طاهره سربوزی حسین آبادی

مسئول کتابخانه

کارشناس ارشد پرستاری

Sarboozit1 /at/ thums.ac.ir

پریسا مرادی

کتابدار