فهرست جدید مجلات ISI به همراه ضریب تاثیر(Impact Factor) سال 20۱7 منتشر شد.

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۰:۲۱ | تعداد بازدید: 81
فهرست جدید مجلات

فهرست جدید مجلات ISI به همراه ضریب تاثیر(Impact Factor)  سال 2017 منتشر شد.

 به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه ؛جهت دسترسی به سایت کتابخانه مرکزی و یا نشانی http://jcr.incites.thomsonreuters.com مراجعه نمایید.

برچسب های خبر